تاریخچه

  •  جهت پاسخ به این سوال پیشنهاد می شود  مقاله زیر را مطالعه فرمائید. مقدمه: خانم آن کی. اس.لمتون نویسنده ایران شناس انگلیسی در این نوشتار به بررسی تاریخ وقف در ایران پرداخته است. این موضوع را تا اواخر قاجار مدّ نظر قرار داده که شامل موقوفاتی می شود که در […]

    بیشتر بخوانید