آیت الله

  • در بخشی از کتاب تفسیر سوره حشر اثر آیت‌الله خامنه‌ای می‌خوانیم: «در جامعه، هر جا که ثروت‌های کلان وجود داشته باشد و راهی برای رساندن ثروت و مال دنیا به دست مستضعفان، فقیران، مستمندان و پابرهنگان و محرومان وجود نداشته باشد، پول دست اغنیا دست‌ به دست می‌گردد و هیچ چیز به دست فقرا نمی‌رسد».

    بیشتر بخوانید
  • وقف عبادت ویژه ای است که مایه تصدیق ایمان واقف است ، لذا از آن به صدقه یاد می شود .وقف ، جاری است نه جامد، لذا تحبیس اصل (عین) ، کافی است و تحبیس عرصه لازم نیست . مصرف آن ، خیر مطلق است نه معین ، هرچند تعیین آن صحیح است.

    بیشتر بخوانید