لیله القدر

  • فضیلت شبهای قدر

    Posted by

    در آستانه نزدیک شدن به شب های پرعظمت «قدر» شایسته است پیرامون علت و درک فضیلت شب قدر تبیینی هرچند مختصر بیان شود. از آیات سوره مبارکه قدر و روایات معتبری که در تفسیر آن واردشده، استفاده می شود که: «فرشتگان در شب قدر مقدرات یک سال را نزد امام […]

    بیشتر بخوانید: فضیلت شبهای قدر