لطیف

  • در سال ۹۴۰قمری / ۹۱۲شمسی در دهه نخست حکومت شاه تهماسب یکم صفوی که آن را عصر تثبیت حاکمیت صفویه نیز می‌دانند، شخصی به نام «سیدلطیف شاه‌حسینی» موقوفه‌ای را برای رسیدگی به امور زائران فقیر و در راه‌ مانده اختصاص داد که در حال حاضر قدیمی‌ترین سند مربوط به وقف زواری در مرکز اسناد آستان‌ قدس رضوی است.

    بیشتر بخوانید