فواید

  • صلوات، دارای فضیلت و اهمیت بسیار زیادی مانند آمرزش گناهان و رفع حاجت می باشد، صلوات همچنین دارای آثار دنیوی و اخروی فراوانی است که در قرآن و احادیث ذکر شده است. صلوات؛ ذکری با فضیلت و ثواب بی نهایت یکی از سنت های اصیل و ارزشمند الله، صلوات بر […]

    بیشتر بخوانید