سیدلطیف

  • در سال ۹۴۰قمری / ۹۱۲شمسی در دهه نخست حکومت شاه تهماسب یکم صفوی که آن را عصر تثبیت حاکمیت صفویه نیز می‌دانند، شخصی به نام «سیدلطیف شاه‌حسینی» موقوفه‌ای را برای رسیدگی به امور زائران فقیر و در راه‌ مانده اختصاص داد که در حال حاضر قدیمی‌ترین سند مربوط به وقف زواری در مرکز اسناد آستان‌ قدس رضوی است.

    بیشتر بخوانید
  • از وقفیات قرن دهم می‌توان موقوفات سید لطیف شاه حسینی و سید جلال‌الدین محمد و سید ابوالفتح علی الحسینی را نام برد. که در گنجینه موزه آستان قدس رضوی نگهداری میشود. از قرن یازدهم به بعد اسناد فراوانی موجود است که تقریبا همه آنها بازخوانی شده و در پایگاه نرم‌افزاری آستان قدس رضوی موجود است. از مهم‌ترین این اسناد، طومار علیشاهی و عضد الملک است.

    بیشتر بخوانید