سنگین

  • نکوهش سنگینى مهریه

    Posted by

    امام صادق عليه السلام : همانا زن طوق است ؛ پس بنگر كه چه طوقى به گردن مى افكنى . براى زن ارزش و بهايى نمى توان تعيين كرد ، نه براى خوب آنها و نه براى بدشان . زن خوب ، ارزشش طلا و نقره نيست، بلكه از طلا و نقره هم بهتر و…

    بیشتر بخوانید: نکوهش سنگینى مهریه