امام رضا

  • آستان قدس رضوی و گنجینه موقوفات آن

    Posted by

    از وقفیات قرن دهم هجری نظیر موقوفات سید لطیف شاه حسینی (۹۴۰ ه ق) و سید جلال‏الدین محمد (۹۵۰ ه ق) و سید ابوالفتح علی الحسینی (۹۵۷ ه ق) و بیک آغا خانم ذوالقدر (۹۹۷ ه ق) نام برد که همگی به استثنای مورد اخیر، رقبات مفصلی است و عواید قابل ملاحظه‏ای دارد. از قرون ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ اسناد فراوانی در این باب موجود است.

    بیشتر بخوانید