در ماه رمضان از خداوند چه بخواهیم؟

Posted by

آیت الله العظمی جوادی آملی؛

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در سخنانی کرامت‏ طلبی در ماه مبارک رمضان را مورد توصیه قرار دادند و بیان داشتند: به ما فرمود: شما در این ماه، کرامت بخواهید؛ زیرا خداوند آبروی انسان کریم را نمی‏ ریزد و همیشه آن را حفظ می‏ کند.

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در سخنانی کرامت‏ طلبی در ماه مبارک رمضان را مورد توصیه قرار دادند و بیان داشتند: به ما فرمود: شما در این ماه، کرامت بخواهید؛ زیرا خداوند آبروی انسان کریم را نمی‏ ریزد و همیشه آن را حفظ می‏ کند؛ کرامت وصف خاصّ فرشتگان است. فرشتگان، بندگان مکرّمند[۱]، شما هم دراین ماه مبارک کنار سفرهٴ کرامت دعوت شده‏ اید؛ سعی کنید، کریم بشوید. کرامت، یعنی نزاهت از پستی و فرومایگی؛ همهٴ دستورات اسلام به انسان روح کرامت می‏ بخشد چون از ناحیه خدای کریم آمده است.

ایشان تصریح داشتند: اگر انسان بیش از مقداری که برای حفظ آبرو نیاز است عمر خود را صرف دنیا کند ضرر کرده و برای او وبال است. اسلام از طرفی می‏ گوید: دل به دنیا مبند و از طرفی دیگر می‏ فرماید: کریمانه زندگی کن، برای کرامت جامعه اسلامی تولید داشته باش و برای سربلندی خود و جامعه اسلامی تلاش و کوشش کن، دیگران را نیز از دسترنج خود برخوردار ساز.

منبع: کتاب حکمت عبادات اثر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی

پاورقی………………..

[۱] ـ ﴿…بلْ عبادٌ مکرمون ٭ لا یسْبقونه بالقوْل وهم بأمره یعملون﴾ سورهٴ انبیاء، آیات ۲۶ـ ۲۷.