ماجرای جذّاب دانش‌آموزی که حرص یک مُبلّغ را درآورده بود+فیلم

Posted by

⭕️ میان مسجد و مراکز آموزشی در هر محل، همکاری و پیوند تعریف شده و شایسته‌‌ای برقرار گردد.

امام خامنه ای ۱۳۸۹/۰۷/۲۰

✍️پ.ن: چه خوب که در مساجد هر محل، افرادی واسطه ارتباط مسجد با مدارس محل باشند و نوجوانان را جذب مسجد کنند.

🕌به سوی مسجد طراز انقلاب اسلامی