آزمایش بندگان خالص با جان و مالشان

Posted by

سخنرانی حجت الاسلام سیدعلی اکبر  شاه حسینی با موضوع آزمایش الهی