ماه رمضان ماه معرفت دین

Posted by

بسم الله الرحمن الرحیم

« اَلحَمدُ وَ شُکرُ لله رَبِّ العَالَمیِن وَالصّلاهُ وَ السَّلامُ عَلَی خَیِر خَلقِه وَ اَشرَفِ بَریَّتِه اَبِی القَاسِم مُحَمَّد (ص) وَ عَلَی آلهِ الطِّیّبیِنَ الطَّاهِرِین اَلهُدَاتِ اَلمَهدِیِیِن »

 

                           

ماه مبارک رمضان ماه دعا ، ماه توبه و استغفار ماه بندگی خداست. بهترین ماه خدا که بهتریت ساعات و لحظات خدایی شدن و خدایی ماندن در آن قرار داده شده است.

خدا شناسی

اللّهم عَرفنی نفسَک
خدایا خودت را به من بشناسان
فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک
که اگر خودت را به من نشناسانی نمیتوانم. پیغمبرت را بشناسم

انبیاء شناسی

اللّهُمَّ عَرفنی رَسُولک
خدایا بشناسان به من پیغمبرت را
فانک ان لم تعرفنی رسولک
که اگر نشناسانی به من پیغمبرت را.
لم اعرفک حجتک
نمیتوانم بشناسم حجتت را

امام شناسی

اللهم عرفنی حجتک
خدایا بشناسان به من حجتت را

فَاِنّکَ اِن لَم تَعُرِّفنی حُجّتک
که اگر حجتت را به من نشناسانی

دین شناسی

ظَلَلت عَن دیِنِی

دین خود را از دست میدهم وگمراه میشوم.

منبع :

اصول کافی جلد یک صفحه ۳۳۷