حجاب و ضرورت رعایت آن در جامعه

Posted by

          
حجاب و ضرورت رعایت آن در جامعه

مقاله :

جامعه متشکل از زن و مرد و حضور غیر قابل انکار آنها در همه بخش ها و ارتباط کاری این افراد باعث می شود که مقوله ای به نام ضرورت رعایت حریم و حرمت ها و حفظ حجاب موضوعیت یابد.

 حجاب و عفاف، به عنوان یک دستور دینی از آن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد، به همه افراد جامعه مربوط می شود.
بر همین اساس حجاب و پوشش اسلامی که یکی از اوامر انسان ساز الهی و یکی از احکام حیات بخش اسلام در زندگی طیبه است و منطبق بر فطرت بشر و مبتنی بر نیازها و شرایط روانی او و زمینه ساز پویایی و کمال انسانی فرد و جامعه است.
** اثر رعایت حجاب
پیامدهای مثبت رعایت حجاب پاسخی مناسب به این سوال است که چرا حجاب برای زنان ضروری است؟
آنچه می تواند جامعه ای را از این آسیب های شوم مصون داشته و حفظ کند، ترویج فرهنگ دقیق عفاف و تبیین ابعاد مختلف آن درجامعه است.
بی گمان با بررسی سطحی می توان ارتباط نزدیک حجاب و عفاف، با کاهش آسیب اجتماعی را متوجه شد.
رعایت حریم ها و حرمت ها، تبیین فرهنگ صیانت از حقوق افراد، فرهنگ حفظ حجاب برای زن و مرد نقش مهمی در آرامش و آسایش افراد در جامعه، محیط کار و روابط اجتماعی دارد.
همچنان که یک زن با پرهیز از هر گونه آرایش زننده و خودآرایی و حفظ خجاب می تواند نظر بد اهلان را به خود جلب نکند یک مرد هم با حفظ حجاب دیدگانش و پرهیز از نگاه هرز و آلوده اش می تواند حیا و عفیف بودنش را نشان دهد.
بی گمان هر گونه حرکتی که منجر به عدول از حریم عفت و حجاب شود جز در راستای خطا و جلب توجه دیگران هیچ معنای دیگری ندارد.
زنان با حفظ حجاب خود و ترغیب آن در محیط خانواده و تربیت فرزندان خود می توانند فرهنگ ساز رعایت حریم و حرمت شخصیت خود و دختران و پسرانشان باشند.
یک زن به عنوان مادر خانواده نقش اساسی و مربی گری در ترویج فرهنگ حجاب دارد تا بتواند فرزندان خود را به گونه ای چشم و دل پاک برای فردای بهتر حضور در جامعه تربیت کند.
دختری که به سن بلوغ می رسد، پسری که ممیز است و حلال و حرام را تشخیص می دهد باید علاوه بر آموزش و آگاهی بخشی از طریق نهادهای آموزشی و تربیتی تحت تعلیم والدین خویش به عنوان افراد اثرگذار و الگو قرار بگیرد و به خوبی به رعایت حرمت ها و حفظ حریم شخصیت های ظاهری و جسمی و رعایت عفت و حجاب بپردازد.
بی توجهی والدین، بی اعتنایی همسران به همدیگر در انتخاب نوع پوشش ظاهری و عدم رعایت حرمت ها در شکستن حریم حجاب و عفاف موثر است.
یک خانواده می تواند کانون مناسبی برای آرامش و تربیت روحی و جسمی فرزندان باشد، وقتی دختر در مدرسه با رسیدن به سن بلوغ و ترغیب مربین برای رعایت حجاب مواجه می شود و از سوی دیگر در خانواده این مساله به نوعی مورد تمسخر قرار می گیرد در سر دوراهی انتخاب قرار می گیرد و به واسطه وابستگی به والدین انتخاب آنها را ترجیح می دهد.
این امر شلعه کوچک بی حجابی و پرده دری عفاف را روشن می کند و به مرور تحت تاثیر دوستان، فضای مجازی، رسانه های غربی و تهاجم فرهنگی آنچه که بی حجابی است را در جامعه کم کم نمایان می کند.
بدون شک رعایت حجاب و عفاف از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری می‌کند و نقش مهمی در حفظ حریم و حرمت های افراد دارد و یک فرد به عنوان یک انسان که حجاب را بر می گزیند سعی در اعتلای شخصیت خود دارد.
شناخت تاثیر حجاب و نقش آن در کاهش آسیب اجتماعی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تعامل هموار سازد، به طوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارایه راه حل‌هایی به سلامت جامعه کمک کند.
**ضرورت طرح حجاب از جانب مکتب اسلام
طرح حجاب از طرف مکتب مترقی اسلام، بیانگر آن است که حضور زن را پذیرفته و برای سلامت حضور ، حجاب را مطرح می کند پس اساس حجاب، حضور مثبت و سازنده زن است و آنقدر این حضورِ شایسته نزد خدای متعال پسندیده است که فریضه بی بدلیل نماز را برای زنان، با لباس حضور اجتماعی قرین و ھمراه کرده است.
در چند سوره از قرآن کریم مساله حجاب مورد تاکید قرار گرفته که نشان از اهمیت موضوع دارد .
در آیاتی از سوره نور ،احزاب و انفال به حجاب و عفت زنان اشاره شده است و لفظ حجاب در آیه ۵۴سوره احزاب آورده شده .’حجاب مخصوص که در قران کریم برای زنان است : یکی خمر(مفرد آن خمار= به کسر ‘خ’ و فتح ‘م’ به معنای روسری است ) در آیه ۳۱ سوره نور است و دیگرجلابیب(مفرد آن جلباب=لباس بلند زنانه)است که در آیه ۵۹سوره احزاب به ان اشاره شده است.
در سوره احزاب آیه ۵۹ میخوانیم : ای پیامبر به زنان خود و دختران و زنان مومن بگو روسریها و مقنعه های خود را بپیچانند این جور به عفیفه بودن و شریف بودن شناخته می شوند ،تا کسی معترض ایشان نشود وایشان را آزار ندهد و خداوند آمرزنده و مهربان است.
بدون شک حفظ حجاب آثار و فوایدی به دنبال دارد که مهمترین آنها، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه، جلوگیری از تهییج و تحریک جنسی و خنثی نمودن لذایذ نفسانی، کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه اسلامی است.
کاهش تقاضای مدپرستی بانوان، حفظ ارزش های انسانی، مانند عفت، حیا و متانت در جامعه، مصونیت زنان در همه زمانها و مکانها، سلامت و زیبایی موقعیت اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان جامعه اسلامی از دیگر فواید رعایت حجاب و عفاف است.
عامل بسیار موثر و سازنده در شخصیت الهی انسان، عفت عمومی، سلامت و پاکی جامعه از عوامل غفلت آفرین و هوس آلود و ناپاکی ها است که عمده آنها هتک حریم حجاب و پوشش عفیفانه و ضعف غیرت و عفت دختران احساس مسئولیت پدران و مادران و شوهران آنها می باشد.
خودنمایی دختران سبب انتخاب و گزینش غلط و نادرست آنان در ازدواج می شود، و غفلت از معیارهای اصولی و سازنده درانتخاب همسر، مانع واقع بینی شده و در نتیجه پس از ازدواج و گذشت مدت زمانی متوجه شکست در ازدواج شده و به تدریج میان آنان و شوهران شان فاصله می افتد و سرانجام کارشان به طلاق کشیده می شود.
بی گمان حفظ حجاب و عفاف به دستور شرع اسلام جز در راستای اعتلای شخصیت زن و مرد و در راستای حفظ آرامش و امنیت روانی افراد و جامعه، حفظ حریم خانواده و حفظ سلامت خانواده و جامعه چیز دیگری به دنبال ندارد.
منبع: ایلام-ایرنا